Нашите

Партньори

Бизнес управление от световно ниво на едно място

Solvio е част от общност от професионалисти от целия свят, които имат доказан успех в стратегическо планиране и изпълнение. Ние използваме най-доброто от нашите партньори, за да получите подкрепа на световно ниво във всяко едно направление на Вашия бизнес!
Партньори

 Business Doctors е компания, специализирана в стратегическо планиране за малки и средни компании. Подходът и методологията на компанията са разработени с цел приложимост и устойчивост при по-малки компании и се отличават с необходимия баланс между лично отношение и професионализъм.

Партньори
StrategyX предлага първия в света дигитален мениджър за стратегическо управление на бизнеса. Платформата е изградена изцяло на база на опита и знанията на професионалисти от най-високо световно ниво. Всяка компания, която използва StrategyX си гарантира успешно изпълнение на стратегията и фокус при управлението.